11. června 2016

Essentials CSV file reader ( čili čtení externí tabulky )


Essentials CSV file reader ( čili čtení externí tabulky )

sada skriptů určená k načtení souboru .csv ( například tabulka z Excelu ) a použití získaných dat

csv_init()
- vytvoří globální proměnné s vlastnostmi:
CSV='';
CSV_header[0]=0;
CSV_line[0]=-1;
csv_file_set(filename or filename.csv)
- nastaví název *.csv souboru tím, že ho uloží do proměnné CSV, vrací úspěšnost jako bool
csv_read_header()
- přečte hlavičky sloupců tabulky a uloží je do pole CSV_header, vrací počet hlaviček nebo -1
csv_read_line(header_name,value)
- načte řádek, který má pod zvolenou hlavičkou danou hodnotu ( obvykle jde o index )řádek se uloží do pole CSV_line
skript vrací úspěšnost
csv_read_line_number( number line in file 0..N )
- načte řádek podle jeho pořadového čísla nezávisle na obsahu pole
( užitečné při procházení celého csv )

! Pozor, pokud .csv obsahuje češtinu, je nutné použít kódování UTF-8 ( umí změnit např. Notepad ve Windows ), položky musí být odděleny středníkem. !

zpět na přehled všech Essentials 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.