11. června 2016

Essentials Debug ( čili ladicí skripty )

Essentials Debug ( čili ladicí skripty )

draw_ds_list(ds_list_ref,max_printed_items_int, start_at_item_int)
- vypíše na obrazovku do pozice x,y svého objektu obsah ds_listu ( font je třeba nastavit předem )
write_log(anything)
- do souboru debug.log zapíše zprávu a čas zápisu, přidává pořád další záznamy, soubor nemusí existovat, argument nemusí být string
clear_log()
- pokud soubor debug.log existuje je vyčištěn, jinak je založen, zapsán čas, game_id a záznam "Log started"
console('TEXT_LABEL:',[anything],[anything2],[anything3]..)
- univerzální ladicí výpis nahrazující show_message, který vypíše automaticky do okna Compile i objekt, který ho spustil, čas a k proměnným vypisuje jejich typ, obsah výpisu navíc vrací, takže lze použít i například takto: write_log( console('Životy',lives)) // dvojtečky a mezery se dělají automaticky
cout(string or number)
- kratší verze show_debug_message, narozdíl od skriptu console, nedělá nic navíc
show_fps()
- vypisuje aktuální počet snímků za vteřinu, dává se do DrawGUI, ve fullscreenu vypisuje do levého horního rohu, v okně vypisuje do záhlaví okna, používá font -1 a sám nastauje barvy ( lze změnit uvnitř skriptu )

Essentials Stopwatch
( nezávislý systém k přesnému měření času, nepotřebuje ostatní skripty k činnosti )
stopwatch_start()
- spustí přesné měření času, používá proměnnou global.STOPWATCH, kterou si sám založí
stopwatch_stop()
-  vrátí  čas změřený od posledního stopwatch_start v mikrosekundách
stopwatch_debug_message(), nelze použít bez předchozího spuštění stopwatch_start()
- pokud se použije do Compile okna vypíše ''Processed in N µs", kde N je změřený čas od posledního stopwatch_start, nelze použít bez předchozího spuštění stopwatch_start()

zpět na přehled všech Essentials 2016Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.