11. června 2016

Essentials Strings ( čili texty )

Essentials Strings ( čili texty )

riman(num)
- převede číslo na římské číslice např. 11 = "XI"
real_string(real)
- dělá z čísla textový zápis, ošetřuje vstup desetinných i celých čísel tak, aby to vypadalo OK
pokud vstupem není číslo, vrací '-'
pokud vstupem je celé kladné číslo, vrací ho převedené na string bez desetinné tečky
pokud je vstupem reálné číslo ( má desetinnou část ), vrací ho s tolika desetinnými místy, kolik jich je nenulových ( max. šesti )
var_value(variable_nickname)
- vrací hodnotu proměnné podle její přezdívky

Příklad použití:
mám jeden objekt Napis, jehož instance chci plnit pokaždé jiným obsahem a proto má proměnnou Obsah, kterou nastavuji v CreationCode dané místnosti. Pokud ale chci, aby jeden z nápisů ukazoval proměnnou score, bude se mi místo hodnoty score, vypisovat nápis "score". Proto uvnitř skriptu var_value založím přezdívku "hodnota_skore" a Obsah nápisu nastavím na přezdívku. Při vykreslování mi pak skript vrátí skutečnou hodnotu skóre včetně nějakých úprav jako string. Jak se to dělá je vidět v objektu label ze složky Essential Objects. Vlastně to trochu složitě obchází nesmyslné rozhodnutí YYG odstranit z Game Makeru funkce typu "variable_local_get".

string_minus_last_char(string)
- vrací string bez jeho posledního znaku
string_computer_time()
- vrací skutečný čas jako string
string_get_bumble()
- vrací náhodný řetězec čtyř až šesti znaků, lidsky snadno zapamatovatelný
string_trim_pixel_width(string,pixel_width)
- vrací řetězec oříznutý zprava tak, aby se vešel do daného počtu pixelů
string_trim_pixel_width_from_left(string,pixel_width)
- vrací řetězec oříznutý zleva tak, aby se vešel do daného počtu pixelů

string_get_argument(string,separator_char,position_0_to_N)
- máme-li řetězec obsahující jiné podřetězce oddělené určitým znakem ( separátorem ), tento skript vrací podřetězec na Nté pozici
Např. string_get_argument('alfa:beta:gama:delta',':',2) dává 'gama'.
string_argument_number(string,separator)
- máme-li řetězec obsahující jiné podřetězce oddělené určitým znakem ( separátorem ), tento skript vrací počet separátorů, které se v něm nacházejí ( tj. počet podřetězců -1 )
Např. string_get_argument('alfa:beta:gama:delta',':') dává 3.

string_fix_length_add(string,length,trimside 'left' 'center' 'right',char)
- doplní řetězec znaky char zleva, zprava nebo odprostřed, aby měl právě daný počet znaků
string_fix_length_delete(string,length,trimside 'left' 'center' 'right')
- odmaže z řetězce znaky zleva, zprava nebo odprostřed tak, aby měl správný počet znaků
string_cut(string,pixel_width)
- totéž jako string_trim_pixel_width, jen kratší zápis
substring(string, from N1, [to N2 or to end] )
- vrací část řetězce od znaku N1, do znaku N2 třeba: substring('ABCDEFG',2,4) = 'BCD', pokud je N2 větší než délka řetězce, použije se pouze ta délka
linebreak(string,hsize,vsize,string for 'more...')
- do daného řetězce vloží odřádkování tak, aby se vešel do obdélníku širokého hsize, vysokého vsize a pokud celkově přebývá, je oříznut a doplněn řetězcem 'more...', aby bylo vidět, že je toho víc. Ideální do textových bublin.

!Pozor, všechny skripty, které pracují s pixelovou velikostí musí mít předem nastaven font.
Jinak nebudou pracovat správně.

zpět na přehled všech Essentials 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.