11. června 2016

Essentials Math ( čili matematika a logika )

Essentials Math ( čili matematika a logika )

is_between(arg0,<=arg1,<=arg2)
- vrací true, pokud je arg1 v rozsahu mezi arg0 a arg2, například is_between(4,20,9) vrátí false
e(int)
- vrací hodnotu 10 na Ntou, určeno k zápisu velkých čísel, např. 12*e(9) bude 12000000000
divisible(A,B)
- vrací true, když A je dělitelné B a false, když není
factorial(n)
- vrací faktoriál čísla n čili n * n-1 * n-2 ....1 ( pozor, při záporných číslech nehodí error, ale vrátí 1  )
binom(n,k)
- vrací n nad k, čili n! /( k! - (n-k)! )
bernstein(k,n,t)
- vrací k-tý bernstainův polynom z celkového stupně n v místě parametru t
čili binom(n,k)*power((1-t),n-k)*power(t,k)

zpět na přehled všech Essentials 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.