11. června 2016

Essentials 2D buffer management ( čili správa bufferu )

Essentials 2D buffer management ( čili správa bufferu )

BF_create(width,height)
- vytvoří buffer a vrátí index, buffer je typ fast a jednotka je u8 čili 1 byte ( 0 až 255 )
BF_erase(BF,width,height,value_u8)
- vyplní celý buffer hodnotou, která může být 0 nebo i jiné číslo
BF_seek(BF,width,column,line)
- nastaví pozici čtení na určené místo ( využívá se uvnitř ostatních skriptů )
BF_read(BF,width,column,line)
- přečte hodnotu z dané pozice, používá BF_seek
BF_write(BF,width,column,line)
- zapíše hodnotu na pozici, používá BF_seek
BF_swap(BF,width,column,line,column2,line2)
- vymění hodnoty na uvedených pozicích
BF_destroy(BF)
- zničí buffer ( odstraní z paměti )
BF_with_value(BF,width,height,'=',u8_value,object,event_user N)
- porovná všechny hodnoty v bufferu a pokud je porovnání true, tak v daném objektu spustí user_event N,
lze použít porovnávací značky =,==,>,<,>=,<=,!=
BF_with_value_ext(BF,width,height,'=',u8_value,object,event_user N,from_column,to_column,from_line,to_line)
- totéž jako předchozí, ale porovnávání lze omezit na určitou oblast bufferu
BF_set_value(BF,width,height,from column,to column,from line,to line,value)
- celý buffer nebo oblast vyplní hodnotou
BF_set_value_irandom(BF,width,height,from column,to column,from line,to line,value_min,value_max)
- celý buffer nebo oblast vyplní náhodnou hodnotou v daném rozsahu

! pozor buffery jsou v současné verzi Game Makeru Studio pomalejší než obyčejná pole, takže jediné, co se tím ušetří, bude paměť ( protože povolená hodnota buňky je celé kladné od 0 do 255, která zabírá jen 1 byte, narozdíl od pole, kde se ukládá i malé číslo na několik byte )

zpět na přehled všech Essentials 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.