11. června 2016

Essentials Motion Position ( čili pohyb a poloha )

Essentials Motion Position ( čili pohyb a poloha )

Essentials Future Motion
x_next(steps)
- odhad polohy pohybujícího se objektu po steps krocích ( čím větší počet kroků napřed hádáme, tím menší bude přesnost u nepravidelných nebo nelineárních pohybů )
vrací budoucí souřadnici x
y_next(steps)
- odhad polohy pohybujícího se objektu po steps krocích ( čím větší počet kroků napřed hádáme, tím menší bude přesnost u nepravidelných nebo nelineárních pohybů )
vrací budoucí souřadnici y

---

implode_motion(epicentrum x, epicentrum y,power)
- instance se začne pohybovat k danému středu silou power, dosavadní pohyb se narozdíl od funkce move_towards_point sčítá s novým, obvyklé je využití s příkazem with
explode_motion(epicentrum x, epicentrum y,power)
- instance se začne pohybovat od daného středu silou power, dosavadní pohyb se narozdíl od funkce move_towards_point sčítá s novým, obvyklé je využití s příkazem with, simuluje výbuch
center([view_number])
- posadí instanci na střed roomu nebo view ( pokud jsou povolena ) a vrátí bool, zda došlo ke změně polohy
make_drag()
- dává se do Stepu a udělá objekt tahatelný myší

zpět na přehled všech Essentials 2016

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.