13. listopadu 2015

Messenger (GML)

Messenger (GML)

Dneska jsem při nějaké své práci vyrobil další věc, která si zasloužila uložení do Code Garage tady: ( přímý link na složku Messenger ). Jde o jednoduchý a extrémně účinný systém oznamování zpráv uvnitř hry. Občas je totiž třeba, aby hra uprostřed svých jiných akcí zastavila všechny činnosti, ohlásila hráči nějakou událost a teprve po odklepnutí - potvrzení hráčem vše pokračovalo tam, kde to skončilo.

Moje řešení obsahuje 1 objekt a 1 skript ( objekt používá k vypisování skripty set_font ( vlastní ) a clr (inspired by LoF), které najdete v sadě Essentials verze3, ale lze je snadno nahradit, protože jen nastavují font a barvu. Celé to funguje tak, že z kteréhokoli vlastního objektu spustíte skript message, všechny objekty zastaví práci, aktuální obraz zůstane v podkladu a přes něj se zobrazí poloprůhledný rámek se zprávou. Po odkliknutí zpráva zmizí a hra běží dál.

Jednoduchá ukázka je přiložena a z ní je myslím vše jasné. Počítá se s tím, že si v objektu messenger každý nastaví vzhled okna zprávy podle svého ( normálně v eventu Draw ) a tak je to ponecháno hodně minimalistické.


2 komentáře:

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.