11. února 2017

Conway's Game of Life for Android

Famous cellular automaton devised by the British mathematician John Horton Conway in 1970.

Slavný buněčný automat navržený britským matematikem John Horton Conwayem v roce 1970.


https://youtu.be/cu_Wnjl0dnk
Completely free ( no adverts, no paid version, no personal data mining, no in-app purchases ).
Zcela zdarma, bez reklam, bez další placené verze, bez těžby osobních údajů, bez nákupů v aplikaci..

Unfortunately apk requires two unnecessary permissions. Game Maker is so stupid - in its IDE can not be stopped insisting that permission. If your device can deny authorization, it should not have to affect the function of the application. GML Code does'nt needs this.

Bohužel apka vyžaduje dvě zbytečná oprávnění, Game Maker je tak pitomý, že běžnou editací nelze ta oprávnění přestat vyžadovat. Pokud vaše zařízení umí oprávnění odepřít, nemělo by to mít na funkci aplikace vliv - v kódu není nic, co by daná oprávnění potřebovalo.


APK can be found on GooglePlay now.
APK balíček je na k dispozici na Google Play.

GooglePlay Link


Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentář vypovídá většinou o autorovi víc, než by byl jinak ochoten sdělit.